โ›“๏ธSupported Chains/Tokens

The Contract Address for each token is listed. Tokens marked as "NATIVE" are required as gas for transactions on the chain. All supported token contracts are vetted by FlipGuard security experts.

Cross chain swaps are supported for select tokens on EVM and COSMOS (IBC) compatible chains: EVM <> EVM ; EVM <> IBC ; IBC <> IBC

ARBITRUM
 • AIDOGE โž” 0x09e18590e8f76b6cf471b3cd75fe1a1a9d2b2c2b

 • ARB โž” 0x912ce59144191c1204e64559fe8253a0e49e6548

 • ETH โž” NATIVE

 • LPT โž” 0x289ba1701c2f088cf0faf8b3705246331cb8a839

 • USDC โž” 0xaf88d065e77c8cc2239327c5edb3a432268e5831

AVALANCHE
 • AVAX โž” NATIVE

 • BT โž” 0xfea71dc79d7e8fa33164f6b28bc1c07fd9f6f8ea

 • USDC โž” 0xb97ef9ef8734c71904d8002f8b6bc66dd9c48a6e

BASE
 • ETH โž” NATIVE

 • USDC โž” 0x833589fcd6edb6e08f4c7c32d4f71b54bda02913

BLAST
 • ETH โž” NATIVE

 • USDB โž” 0x4300000000000000000000000000000000000003

CRONOS
 • BAD โž” 0x0e66ed8e8646472ab98a7acd38e7bdcb86da456f

 • BALLS โž” 0x468a5236df3eb58f6ee06ed26382a3edb1c94aea

 • BULL โž” 0xD59eea07CedDceD28B5bE082BACC2516148D440C

 • CRO โž” NATIVE

 • MOON โž” 0x46e2b5423f6ff46a8a35861ec9daff26af77ab9a

 • ROBIN โž” 0x664e4b17ea045fe92868821f3ee0a76a5db38166

 • TTT โž” 0x16a6b79fe8dbe95fa9518c0e16672f37238a6cc6

 • USDC โž” 0xc21223249ca28397b4b6541dffaecc539bff0c59

 • WCRO โž” 0x5c7f8a570d578ed84e63fdfa7b1ee72deae1ae23

OPTIMISM
 • ETH โž” NATIVE

 • OP โž” 0x4200000000000000000000000000000000000042

 • USDC โž” 0X0B2C639C533813F4AA9D7837CAF62653D097FF85

OSMOSIS
 • LAB โž” factory/osmo17fel472lgzs87ekt9dvk0zqyh5gl80sqp4sk4n/LAB

 • OSMO โž” NATIVE

 • USDC โž” ibc/498A0751C798A0D9A389AA3691123DADA57DAA4FE165D5C75894505B876BA6E4

POLYGON
 • 404LIC โž” 0xad34776c9feee12a87bea6491bb58d02933a872b

 • BORGER โž” 0x90880ee788963585525241bac32e7c99c3d0630f

 • CONE โž” 0xba777ae3a3c91fcd83ef85bfe65410592bdd0f7c

 • DEGENS โž” 0x4e398ea978ef8a38d7b833b1d23922e3ed86c7c0

 • GONE โž” 0x162539172b53e9a93b7d98fb6c41682de558a320

 • HIT โž” 0x5033c6960001809f5f93db9b4d5f9bcbff76b524

 • MATIC โž” NATIVE

 • MOON โž” 0x7aefff599570dec2f3dbbc2ace3cb1f8206749eb

 • PolyDoge โž” 0x8a953cfe442c5e8855cc6c61b1293fa648bae472

 • REKT โž” 0x5336359d618dd0fe5f154efe63f0df2e3751e618

 • TIME โž” 0xa206be8b5820d78711d4ed9bfc55ac2425f36f31

 • USDC โž” 0x3c499c542cef5e3811e1192ce70d8cc03d5c3359

 • WBTC โž” 0x1bfd67037b42cf73acf2047067bd4f2c47d9bfd6

 • WETH โž” 0x7ceb23fd6bc0add59e62ac25578270cff1b9f619

SEI
 • SEI โž” NATIVE

 • USDC โž” ibc/CA6FBFAF399474A06263E10D0CE5AEBBE15189D6D4B2DD9ADE61007E68EB9DB0

SOLANA
 • BONK โž” DezXAZ8z7PnrnRJjz3wXBoRgixCa6xjnB7YaB1pPB263

 • SOL โž” NATIVE

 • USDC โž”EPjFWdd5AufqSSqeM2qN1xzybapC8G4wEGGkZwyTDt1v

STARGAZE
 • STARS โž” NATIVE

 • USDC โž” ibc/4A1C18CA7F50544760CF306189B810CE4C1CB156C7FC870143D401FE7280E591

TERRA
 • LUNA โž” NATIVE

 • USDC โž” ibc/2C962DAB9F57FE0921435426AE75196009FAA1981BF86991203C8411F8980FDB

Last updated