โ›“๏ธSupported Chains/Tokens

The Contract Address for each token is listed. Tokens marked as "NATIVE" are required as gas for transactions on the chain.

ARBITRUM
 • AIDOGE โž” 0x09e18590e8f76b6cf471b3cd75fe1a1a9d2b2c2b

 • ARB โž” 0x912ce59144191c1204e64559fe8253a0e49e6548

 • ETH โž” NATIVE

 • LPT โž” 0x289ba1701c2f088cf0faf8b3705246331cb8a839

 • USDC โž” 0xaf88d065e77c8cc2239327c5edb3a432268e5831

AVALANCHE
 • AVAX โž” NATIVE

 • BT โž” 0xfea71dc79d7e8fa33164f6b28bc1c07fd9f6f8ea

 • USDC โž” 0xb97ef9ef8734c71904d8002f8b6bc66dd9c48a6e

BASE
 • ETH โž” NATIVE

 • USDC โž” 0x833589fcd6edb6e08f4c7c32d4f71b54bda02913

CRONOS
 • CRO โž” NATIVE

 • TTT โž” 0x16a6b79fe8dbe95fa9518c0e16672f37238a6cc6

 • USDC โž” 0xc21223249ca28397b4b6541dffaecc539bff0c59

OPTIMISM
 • ETH โž” NATIVE

 • USDC โž” 0X0B2C639C533813F4AA9D7837CAF62653D097FF85

OSMOSIS
 • LAB โž” factory/osmo17fel472lgzs87ekt9dvk0zqyh5gl80sqp4sk4n/LAB

 • OSMO โž” NATIVE

 • USDC โž” ibc/498A0751C798A0D9A389AA3691123DADA57DAA4FE165D5C75894505B876BA6E4

POLYGON
 • BORGER โž” 0x90880ee788963585525241bac32e7c99c3d0630f

 • CONE โž” 0xba777ae3a3c91fcd83ef85bfe65410592bdd0f7c

 • DEGENS โž” 0x4e398ea978ef8a38d7b833b1d23922e3ed86c7c0

 • GONE โž” 0x162539172b53e9a93b7d98fb6c41682de558a320

 • HIT โž” 0x5033c6960001809f5f93db9b4d5f9bcbff76b524

 • MATIC โž” NATIVE

 • MOON โž” 0x7aefff599570dec2f3dbbc2ace3cb1f8206749eb

 • PolyDoge โž” 0x8a953cfe442c5e8855cc6c61b1293fa648bae472

 • REKT โž” 0x5336359d618dd0fe5f154efe63f0df2e3751e618

 • TIME โž” 0xa206be8b5820d78711d4ed9bfc55ac2425f36f31

 • USDC โž” 0x3c499c542cef5e3811e1192ce70d8cc03d5c3359

 • WBTC โž” 0x1bfd67037b42cf73acf2047067bd4f2c47d9bfd6

 • WETH โž” 0x7ceb23fd6bc0add59e62ac25578270cff1b9f619

SEI
 • SEI โž” NATIVE

 • USDC โž” ibc/CA6FBFAF399474A06263E10D0CE5AEBBE15189D6D4B2DD9ADE61007E68EB9DB0

SOLANA
 • BONK โž” DezXAZ8z7PnrnRJjz3wXBoRgixCa6xjnB7YaB1pPB263

 • SOL โž” NATIVE

 • USDC โž”EPjFWdd5AufqSSqeM2qN1xzybapC8G4wEGGkZwyTDt1v

STARGAZE
 • STARS โž” NATIVE

 • USDC โž” ibc/4A1C18CA7F50544760CF306189B810CE4C1CB156C7FC870143D401FE7280E591

TERRA
 • LUNA โž” NATIVE

 • USDC โž” ibc/2C962DAB9F57FE0921435426AE75196009FAA1981BF86991203C8411F8980FDB

Last updated